הקורס היחידי

שילמד אותך איך ללוות עסקים

בתהליך גיוס אשראי!

נגן וידאו

התנהלות פיננסית יעילה עם רו"ח צחי יונה (מרצה הקורס).

נגן וידאו

טעימה מהמחזור הקודם של קורס גיוס אשראי.

רואי חשבון מטפלים בעסקים רבים מתחומים שונים ומגוונים.
רואי חשבון המלווים את לקוחותיהם מתבקשים לא פעם לגייס אשראי ללקוחותיהם במטרה למנף את עסקי הלקוחות ולהניב מהם רווחיות גבוהה יותר.

לעיתים העסק זקוק לגיוס אשראי מיידי ולעיתים עולה הצורך באשראי עסקי תוך כדי פעילותו השוטפת לאורך חייו.

אפשרויות גיוס האשראי הן רבות ומגוונות. גיוס אשראי נכון דורש ניתוח פיננסי מקדים של העסק ושל צרכיו, בניית תמהיל אשראי נכון לעסק, בדיקת כושר החזר ודיון בשאלות קריטיות – כל זאת טרום גיוס האשראי.

הנושאים שיש להתייחס אליהם בכובד הם רבים:

 • מהו סכום האשראי שהעסק באמת צריך ?
 • מהו סכום ההלוואה שהעסק יוכל לעמוד בו ולהחזיר אותו ?
 • מאילו מקורות יפרע האשראי הבנקאי ?
 • על אילו התחייבויות פיננסיות יצטרך העסק להתחייב כלפי הבנק?
 • האם הבנק דורש הכנת תוכנית עסקית מפורטת ?
 • אילו בקרות, אילו דוחות ואילו דיווחים יהיה על העסק למסור לבנק במהלך פעילותו השוטפת ?
 • מאילו גופים ניתן לקבל אשראי ?
 • מהן צורות האשראי הקיימות בשוק ?

בקורס שבנינו במיוחד עבורכם תקבלו את כל הכלים הנדרשים לרואי החשבון לצורך גיוס אשראי נכון ומקצועי.

בקורס יוצג כל תהליך גיוס האשראי בכללותו, הכולל את הקשר הראשוני עם העסק, התנהלות נכונה מול בנקים וגופי אשראי, ניתוח פיננסי מקצועי לעסק לצרכי קבלת אשראי, בניית תוכנית עסקית, תמחור העבודה ללקוח ועוד.

לסילבוס המלא והרשמה

כל מה שמחכה לך בקורס

פרק מס' 1

תהליך הכנת בקשת אשראי לקרן בערבות מדינה

הצגה כללית של הקרן

 • הגדרת עסק קטן / עסק בינוני לצרכי הקרן.
 • מטרות הקרן.
 • דרישות הסף.
 • היתרונות לעסק.

מסלולי הקרן  

 • מסלול עסק בהקמה.
 • מסלול הון חוזר.
 • מסלול השקעות.
 • הגדרת עסק בהקמה.
 • דגשים לגבי מסלול עסק בהקמה.
 • דגשים לגבי מסלול השקעות.

תנאי ההלוואה

 • סכומי ההלוואה שניתן לקבל מהקרן.
 • תנאי ההלוואה (ריבית, תקופת ההלוואה, גרייס).

ביטחונות נדרשים

 • ערבות המדינה.
 • פיקדון כספי של הלקוח.
 • ערבות הלקוח.
 • ביטחונות אחרים אפשריים.

פרק מס' 2

תהליך הכנת בקשת אשראי לקרן בערבות מדינה

תהליך ההגשה לקרן

 • פנייה ראשונית לבנק.
 • הכנת תוכנית עסקית ושליחתה לגוף המתאם.
 • בדיקה מקיפה של הבנק.
 • קיום ועדת אשראי.
 • מצבי דחייה של הבקשה.

תוכנית עסקית ריקה לקרן

 • מעבר מעמיק על תוכנית ריקה לקרן.
 • מתן דגשים לחלקים ולסעיפים ספציפיים בתוכנית.

פרק מס' 3

חשיפה לעולם האשראי והבטחונות

אשראי

 • הבנת צרכי האשראי.
 • הון חוזר.
 • אשראי לקוחות.
 • אשראי ספקים.
 • מהי ריבית.
 • אופן תמחור הריבית.
 • אשראי לזמן קצר מול אשראי זמן ארוך.
 • מסגרת אשראי.
 • עמלת הקצאת אשראי.
 • הבחנה בין מסגרת להלוואה.

סוגי הלוואות

 • נסקור ונלמד את כל סוגי ההלוואות שקיימות לרבות התאמתן לסוגי עסקאות ועסקים מסויימים.
 • נציג דוגמאות הממחישות את היתרונות והחסרונות בכל שיטה ומה הרציונל שעומד מאחוריה.

ביטחונות

 • נלמד מהם בטחונות ולמה הבנק צריך ודורש אותם.
 • נסקור ונלמד את סוגי הבטחונות הקיימים לרבות הבחנה בין סוגי המימון השונים.
 • נלמד את סוגי השעבודים שניתן להעמיד כבטחונות כגון שעבוד שוטף, צף, ספציפי ועוד.
 • נציג דוגמאות וניירות עבודה הממחישים את הדגשים וההבדלים בכל סוג והרציונל שעומד מאחוריה.

פרק מס' 4

חשיפה לעולם האשראי והביטחונות

ערבויות

 • נלמד מהי ערבות בנקאית ולמה הבנק דורש זאת מנקודת מבטו.
 • נלמד מהן סוגי הערבויות הקיימות כגון: ערבות ספציפית, ערבות מתחדשת ל.ה.ב., ערבות מוגבלת.
 • נסקור ונלמד את השימושים בערבויות השונות בהתאם לסוגי המימון שהבנק מעניק.
 • נציג דוגמאות מספריות רבות להמחשה לרבות דוח עושר אישי הנדרש ע"י הבנקים.

מאזניים

 • הון חוזר חיובי / שלילי.
 • חברה חדלת פירעון.
 • חברה חסרת נזילות.

הון עצמי בחברה

 • משמעות ההון העצמי.
 • הגדלת ההון העצמי ע"י הערכת שווי.

הלוואת בעלים

 • הלוואת בעלים במקום הנפקה.
 • הגדלת ההון העצמי ע"י הערכת שווי.

מינוף

 • מהו מינוף.
 • דוגמא למינוף.

פרק מס' 5

דוגמא מעשית להגשת בקשה לקרן המדינה

התקשרות ראשונית עם הלקוח

 • שיחה ראשונית עם הלקוח.
 • בקשת חומרים ראשוניים מהלקוח.
 • בדיקה ראשונית של היועץ הפיננסי.

ניתוח פיננסי של עסק 

 • נסקור את הדגשים שבתהליך סקירת הדוחות הכספיים, בדגש על נתונים מאזניים ותוצאתיים בראיית הבנק.
 • נלמד כיצד מנתחים דוח רווח והפסד, מהו תהליך הכנת תקציב לעסק.
 • נלמד כיצד מחשבים את צרכי האשראי של העסק.
 • נלמד כיצד לבחון את גובה האשראי הקיים והנדרש אל מול הביטחונות הקיימים והעתידיים.
 • נלמד לחשב את כושר ההחזר של העסק בתקופה העתידית וכיצד מציגים אותו לבנק.

בניית תוכנית עסקית לקרן

 • מילוי התוכנית העסקית לקרן המדינה בפועל.
 • מילוי תצהירים חשבונאיים ומשפטיים ע"י הקרן – תוך מתן הסבר מפורט לגביהם.
 • הצגת התכתבות לדוגמא של היועץ הפיננסי - מול הקרן ומול הבנק.

נייר עבודה ליועץ

 • דוגמא לעמלות הנגבות על ידי הבנק.
 • דף מעקב לקוח ליועץ.
 • תימחור עלות העבודה ללקוח.

הלוואות חוץ בנקאיות

 • נסקור את האפשרויות הקיימות כגון הלוואות בערבות מדינה, חברות אשראי ועוד.
 • נלמד מהו מימון מסוג פקטורינג ומתי כדאי ואפשר להשתמש בו.
 • נסקור שימוש באפיק הלוואות חברתיות כגון טריט, BTB, בלנדר ועוד.
 • נלמד את שיטות העבודה מול חברות האשראי לרבות סליקה, זיכויים, הלוואות ועוד.

בונוסים נוספים!

 • ניירות עבודה לרבות אקסלים עבור תוכנית עסקית לבניית בקשה לבנק.
 • צ'ק ליסט לעבודה וליווי עסקים בתהליך הלוואה בערבות מדינה.
 • טמפלטים להתכתבות עם הבנקים וגופים שונים בתהליך.

בנוסף לכל מה שנלמד

מחכה לך מערך תמיכה שלם שילווה אותך בתהליך!

קבוצת פייסבוק ייעודית למשתתפי הקורס 

קבוצת סגורה ופרטית רק למשתתפי הקורס שנועדה לדון בסוגיות ושאלות לשתף מידע מהיום יום וכן שיתוף פעולה ועזרה הדדית.

צוות של רואי חשבון מנוסים

לכל אורך הקורס ובקבוצות השונות, ישמשו המרצים וצוות הקורס לתמיכה שוטפת במיילים, בקבוצה ובשיחות טלפון ואף לשיתופי פעולה.

חוברת לימוד מקצועית 

בקורס תקבל חוברת שמרכזת את כל התיאוריה, דוגמאות והסברים מזוקקים שיעשו לך את החיים קלים. החוברת כוללת את כל החומר הנלמד  ותשמש אותך גם לאחר הקורס.

חלק קטן

מהבוגרים המדהימים שלנו

מרצה הקורס

רואה חשבון צחי יונה

רו״ח צחי יונה, מייסד ובעלים של חברת דגש פיננסים – ניהול כספים בע"מ, בעל ניסיון רב שנים בתחום האשראי והניהול הפיננסי.

את דרכו החל כמבקר בפירמת רואי החשבון EY, לאחר מכן המשיך לתפקיד כאנליסט אשראי באחד מהבנקים הגדולים בישראל ובהמשך כחשב בחברת אשראי חוץ בנקאית גדולה.

בשנים האחרונות צחי פועל במסגרת חברה בבעלותו העוסקת בניהול פיננסי, גיוס אשראי לעסקים והתנהלות מול גופים בנקאים.

החברה בהובלתו מלווה מגוון רחב של עסקים וחברות.

בנוסף, צחי מלווה המון אנשי כספים ומרצה ומלמד במוסדות לימוד את עולם האשראי והמימון.

 

איפה ומתי זה קורה​

קורס קרוב

23/01/20 יום ה' 17:00-21:30
30/01/20 יום ה' 17:00-21:30
06/02/20 יום ה' 17:00-21:30

משך הקורס

4 וחצי שעות כל מפגש כ- 15 שעות אקדמיות  

מיקום וחניה

החילזון 3 רמת גן (מתחם הבורסה) חניה ברחוב החילזון.

מספר משתתפים

כ 15 עד 20 משתתפים 

דברו איתנו

עומר - 054-6861999

טלי - 052-4607036

או תשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

כל הזכויות שמורות ל-finBiz ©