הקורס היחידי

שילמד אותך איך ללוות עסקים

בתהליך גיוס אשראי!

קורס דיגיטלי שילמד אותך תוך 4 שבועות איך ללוות עסקים בתהליך גיוס אשראי מהקרן בערבות המדינה 

נגן וידאו

התנהלות פיננסית יעילה עם רו"ח צחי יונה

נגן וידאו

טעימה מהקורס

רואי חשבון, יועצי מס, יועצים פיננסים, יועצים עסקים מטפלים ומלווים המון עסקים, ויחידים מתחומים רבים. לא מעט עסקים נדרשים לקחת מימון ואשראי כדי למנף את עסקם. לעיתים זה ב-DAY ONE ולעיתים לאורך חיי העסק. היכולת לספק שירות זה יכול למצב את נותן השירות בצורה מקצועית ביותר.

יועצי משכתנאות ויועצי כלכלת המשפחה מטפלים ומלווים המון יחידים, שכירים ועצמאים בתהליך לקיחת הלוואה (משכנתא) לצרכי דיור או בסיוע ניהול משק הבית. מטבע הדברים ההתנהלות מול הבנקים השונים הינו דבר שבשגרה ולכן מדובר בהזדמנות מעולה להכנס לתחום גיוס אשראי לעסקים.

אפשרויות גיוס האשראי הן רבות ומגוונות. גיוס אשראי נכון דורש ניתוח פיננסי מקדים של העסק ושל צרכיו, בניית תמהיל אשראי נכון לעסק, בדיקת כושר החזר ודיון בשאלות קריטיות – כל זאת טרום גיוס האשראי.

הנושאים שיש להתייחס אליהם בכובד הם רבים:

 • מהו סכום האשראי שהעסק באמת צריך ?
 • מהו סכום ההלוואה שהעסק יוכל לעמוד בו ולהחזיר אותו ?
 • מאילו מקורות יפרע האשראי הבנקאי ?
 • על אילו התחייבויות פיננסיות יצטרך העסק להתחייב כלפי הבנק?
 • האם הבנק דורש הכנת תוכנית עסקית מפורטת ?
 • אילו בקרות, אילו דוחות ואילו דיווחים יהיה על העסק למסור לבנק במהלך פעילותו השוטפת ?
 • מאילו גופים ניתן לקבל אשראי ?
 • מהן צורות האשראי הקיימות בשוק ?

בקורס שבנינו במיוחד עבורכם תקבלו את כל הכלים הנדרשים לאיש כספים לצורך גיוס אשראי נכון ומקצועי.

בקורס יוצג כל תהליך גיוס האשראי בכללותו, הכולל את הקשר הראשוני עם העסק, התנהלות נכונה מול בנקים וגופי אשראי, ניתוח פיננסי מקצועי לעסק לצרכי קבלת אשראי, בניית תוכנית עסקית, תמחור העבודה ללקוח ועוד.

לשיחה עם צוות הקורס ​

כל מה שמחכה לך בקורס
כדי להתקצע בגיוס אשראי

פרק מס' 1

תהליך הכנת בקשת אשראי לקרן בערבות מדינה

הצגה כללית של הקרן

 • הגדרת עסק קטן / עסק בינוני לצרכי הקרן.
 • מטרות הקרן.
 • דרישות הסף.
 • היתרונות לעסק.

מסלולי הקרן  

 • מסלול עסק בהקמה.
 • מסלול הון חוזר.
 • מסלול השקעות.
 • הגדרת עסק בהקמה.
 • דגשים לגבי מסלול עסק בהקמה.
 • דגשים לגבי מסלול השקעות.

תנאי ההלוואה

 • סכומי ההלוואה שניתן לקבל מהקרן.
 • תנאי ההלוואה (ריבית, תקופת ההלוואה, גרייס).

ביטחונות נדרשים

 • ערבות המדינה.
 • פיקדון כספי של הלקוח.
 • ערבות הלקוח.
 • ביטחונות אחרים אפשריים.

פרק מס' 2

תהליך הכנת בקשת אשראי לקרן בערבות מדינה

תהליך ההגשה לקרן

 • פנייה ראשונית לבנק.
 • הכנת תוכנית עסקית ושליחתה לגוף המתאם.
 • בדיקה מקיפה של הבנק.
 • קיום ועדת אשראי.
 • מצבי דחייה של הבקשה.

תוכנית עסקית ריקה לקרן

 • מעבר מעמיק על תוכנית ריקה לקרן.
 • מתן דגשים לחלקים ולסעיפים ספציפיים בתוכנית.

פרק מס' 3

חשיפה לעולם האשראי והבטחונות

אשראי

 • הבנת צרכי האשראי.
 • הון חוזר.
 • אשראי לקוחות.
 • אשראי ספקים.
 • מהי ריבית.
 • אופן תמחור הריבית.
 • אשראי לזמן קצר מול אשראי זמן ארוך.
 • מסגרת אשראי.
 • עמלת הקצאת אשראי.
 • הבחנה בין מסגרת להלוואה.

סוגי הלוואות

 • סוגי ההלוואות הקיימות (גישור, גרייס, שפיצר).
 • שימוש בהלוואה הנכונה למקרה המצוי.
 • יתרונות וחסרונות של כל הלוואה.

ביטחונות

 • חלוקת הביטחונות לסוגיהם.
 • שיעור השענות על נכס.
 • שיעבוד שוטף.

פרק מס' 4

חשיפה לעולם האשראי והביטחונות

ערבויות

 • נלמד מהי ערבות בנקאית ולמה הבנק דורש זאת מנקודת מבטו.
 • נלמד מהן סוגי הערבויות הקיימות כגון: ערבות ספציפית, ערבות מתחדשת ל.ה.ב., ערבות מוגבלת.
 • נסקור ונלמד את השימושים בערבויות השונות בהתאם לסוגי המימון שהבנק מעניק.
 • נציג דוגמאות מספריות רבות להמחשה לרבות דוח עושר אישי הנדרש ע"י הבנקים.

מאזניים

 • הון חוזר חיובי / שלילי.
 • חברה חדלת פירעון.
 • חברה חסרת נזילות.

הון עצמי בחברה

 • משמעות ההון העצמי.
 • הגדלת ההון העצמי ע"י הערכת שווי.

הלוואת בעלים

 • הלוואת בעלים במקום הנפקה.
 • הגדלת ההון העצמי ע"י הערכת שווי.

מינוף

 • מהו מינוף.
 • דוגמא למינוף.

פרק מס' 5

דוגמא מעשית להגשת בקשה לקרן המדינה

התקשרות ראשונית עם הלקוח

 • שיחה ראשונית עם הלקוח.
 • בקשת חומרים ראשוניים מהלקוח.
 • בדיקה ראשונית של היועץ הפיננסי.

ניתוח פיננסי של עסק 

 • נסקור את הדגשים שבתהליך סקירת הדוחות הכספיים, בדגש על נתונים מאזניים ותוצאתיים בראיית הבנק.
 • נלמד כיצד מנתחים דוח רווח והפסד, מהו תהליך הכנת תקציב לעסק.
 • נלמד כיצד מחשבים את צרכי האשראי של העסק.
 • נלמד כיצד לבחון את גובה האשראי הקיים והנדרש אל מול הביטחונות הקיימים והעתידיים.
 • נלמד לחשב את כושר ההחזר של העסק בתקופה העתידית וכיצד מציגים אותו לבנק.

בניית תוכנית עסקית לקרן

 • מילוי התוכנית העסקית לקרן המדינה בפועל.
 • מילוי תצהירים חשבונאיים ומשפטיים ע"י הקרן – תוך מתן הסבר מפורט לגביהם.
 • הצגת התכתבות לדוגמא של היועץ הפיננסי - מול הקרן ומול הבנק.

נייר עבודה ליועץ

 • דוגמא לעמלות הנגבות על ידי הבנק.
 • דף מעקב לקוח ליועץ.
 • תימחור עלות העבודה ללקוח.

הלוואות חוץ בנקאיות

 • נסקור את האפשרויות הקיימות כגון הלוואות בערבות מדינה, חברות אשראי ועוד.
 • נלמד מהו מימון מסוג פקטורינג ומתי כדאי ואפשר להשתמש בו.
 • נסקור שימוש באפיק הלוואות חברתיות כגון טריט, BTB, בלנדר ועוד.
 • נלמד את שיטות העבודה מול חברות האשראי לרבות סליקה, זיכויים, הלוואות ועוד.

בונוסים נוספים!

 • ניירות עבודה לרבות אקסלים עבור תוכנית עסקית לבניית בקשה לבנק.
 • צ'ק ליסט לעבודה וליווי עסקים בתהליך הלוואה בערבות מדינה.
 • טמפלטים להתכתבות עם הבנקים וגופים שונים בתהליך.

בנוסף לכל מה שנלמד

מחכה לך מערך תמיכה שלם שילווה אותך בתהליך!

אתר החברים הפרטי של משתתפי הקורס

הקורס מתנהל בתוך אתר מנויים סגור למשתתפים בלבד והוא בנוי בצורה חווייתית כך שיהיה לך נוח וקל ללמוד את תכני הקורס.

השיעורים נפתחים אחת לשבוע במשך 4 שבועות כדי לא להעמיס עליך הרבה מידע בבת אחת וכדי שהמידע יחלחל בצורה מעמיקה תוך כדי מענה לשאלות
שיעלו לך תוך כדי הצפייה.

השיעורים ממוקדים ועניניים בלי חפירות, רק מה שצריך כדי להתקדם

הגישה לאתר ולתכנים פתוחים עבורך לשנה כדי שתוכל לחדד ולדייק את עצמך עד שכבר התהליכים יעבדו אוטומטית.

קבוצת פייסבוק ייעודית למשתתפי הקורס 

קבוצת סגורה ופרטית רק למשתתפי הקורס שנועדה לדון בסוגיות ושאלות לשתף מידע מהיום יום וכן שיתוף פעולה ועזרה הדדית.

צוות של אנשי כספים מנוסים

לכל אורך הקורס ובקבוצות השונות, ישמשו המרצים וצוות הקורס לתמיכה שוטפת במיילים, בקבוצה ובשיחות טלפון ואף לשיתופי פעולה.

חוברת לימוד מקצועית 

תוך 3 ימים מרגע ההרשמה תשלח אליך ערכת הקורס הכוללת חוברת שמרכזת את כל המצגות שילמדו בקורס, לרבות מסמכים וניירות עבודה שיעזרו לך בתהליך הלמידה. בנוסף ובכדי שתתחיל מיד תשלח אליך החוברת גם בגרסת PDF.

חלק קטן

מהבוגרים המדהימים שלנו

מרצה הקורס

רואה חשבון צחי יונה

רו״ח צחי יונה, מייסד ובעלים של חברת דגש פיננסים – ניהול כספים בע"מ, בעל ניסיון רב שנים בתחום האשראי והניהול הפיננסי.

את דרכו החל כמבקר בפירמת רואי החשבון EY, לאחר מכן המשיך לתפקיד כאנליסט אשראי באחד מהבנקים הגדולים בישראל ובהמשך כחשב בחברת אשראי חוץ בנקאית גדולה.

בשנים האחרונות צחי פועל במסגרת חברה בבעלותו העוסקת בניהול פיננסי, גיוס אשראי לעסקים והתנהלות מול גופים בנקאים.

החברה בהובלתו מלווה מגוון רחב של עסקים וחברות.

בנוסף, צחי מלווה המון אנשי כספים ומרצה ומלמד במוסדות לימוד את עולם האשראי והמימון.

 

דברו איתנו

עומר - 054-6861999

סתיו - 050-2194721

או תשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

כל הזכויות שמורות ל-finBiz ©