הקורס היחידי

שילמד אותך את שיטות העבודה

בחברות הייטק וסטארטאפים

טעימה קטנה ממה שקורה בקורס!

נגן וידאו

ב7-8 שנים האחרונות תחום הייטק בעולם ראיית החשבון צמח בצורה מטורפת!

זה מקבל ביטוי בביקוש הגדול לרואי חשבון מבקרים באשכולות ההייטק ב-BIG4, גידול בביקוש לחשבים ומנהלי כספים בחברות מיקור חוץ, וממשיך בחשבים ומנהלי כספים In-House בחברות הייטק וסטארטאפים.

זה לא סוד שהמשכורות בתעשייה זו גבוהים משמעותית מתעשיות אחרות. 
כן,כן, גבוהים ב-30% עד 50%. זה מטורף.
לזה תוסיפו את האופציות, המניות והתגמולים שנהוגים בחברות הייטק ציבוריות. 

אה, ושכחתי לציין שבד"כ ה-Welfare (רווחת העובד) בתעשייה זו לא דומה לשום תעשייה אחרת.
בקיצור, אם אתה לא שם כדאי לך לעשות הכל כדי להכנס לשם!

תן לנו לסייע לך בדרך גם אם לא עשית התמחות באשכול הייטק או במידה ולא התעסקת עם סטארטאפים בצמיחה יש לך הזדמנות נדירה להבין וללמוד איך עובדים במחלקת הכספים של חברת סטארטאפ בצמיחה גבוהה אשר יקנה לך ביטחון וערך מוסף בהמשך הקריירה.

לסילבוס המלא והרשמה

כל מה שמחכה לך בקורס

פרק מס' 1

חשיפה לתחום תחום הכספים בתעשיית ההייטק

 • נסקור את סוגי הסטארטאפים השונים בהתאם לתחום פעילות, סבבי הגיוס, מספר עובדים וכד'.
 • נסקור את האבחנה בסוגי המוצרים השונים בעולם התוכנה והשלכותיהם על החברה ומחלקת הכספים.
 • נסקור את מבנה מחלקת הכספים, חלוקת אחריות, מיקום הCorporate, שימוש במיקור חוץ והתמודדות עם צמיחה מהירה!

פרק מס' 2

ניהול ותפעול מחלקת הכספים (Finance Operation)

 • נסקור את כל תהליכי העבודה התפעוליים של מחלקת הכספים לרבות -
 • תשלומים לספקים.
 • גבייה מלקוחות בארץ ובחו"ל.
 • ניהול תזרים המזומנים לרבות ניתוחי ריביות ועמלות.
 • תהליך הכנת מצגות לישיבות דירקטוריון.
 • ניהול לוחות זמנים לגבי הדיווחים לקרנות הון סיכון.
 • ניהול עבודה עם יועצים ועבודה מול רואי חשבון המבקרים.

פרק מס' 3

סגירה חודשית ורבעונית (Monthly/Qurterly Closing)

 • נלמד את החשיבות בתהליך סגירת הספרים והערך שהוא מספק כגון רישום חשבונאי מעודכן, שקיפות להנהלה ועוד.
 • נלמד מהם האתגרים הכרוכים בתהליך לרבות ניהול עובדים, מיקור חוץ ומדינות שונות.
 • נסקור את מבנה לוח הזמנים הדרוש למשימה וניגע בכל שלב לרבות סגירת הכנסות, מזומנים, שכר, ספקים, בינחברתי, אלוקציות ועוד.
 • נסקור את הדגשים והטיפים השונים בביצוע בקרה על התהליך, הקשר לתקציב החברה, ניתוחים אנליטים בסיום התהליך והתמודדות עם שינויים, פקודות נוספות ועוד.

פרק מס' 4

הליך בניית תקציב ובקרה (Budget, Forcasting & Control).

 • נסקור טכניקות שונות לבניית תקציב שנתי ומהן אבני היסוד בתהליך.
 • נלמד את טכניקות הביצוע, לרבות סוגי הוצאות והקשר ל-COA, בניית מודלים שונים. להכנסות, כוח אדם, OPEX ועוד.
 • ניתוח הקשר בין התקציב ל- Cash Flow ול- Burn Rate של החברה.
 • נלמד ונעבור על כל תהליך אישור התקציב בחברה גלובלית.
 • נלמד מהן שיטות הבקרה בתהליכי רכש, ביצוע Forcasting ומתן דגשים ניהוליים ותקציביים בתהליכי סגירת תקופה שוטפות.
 • נלמד את השפה המושגית וה-KPI שנדרש להכיר לרבות מערכות וכלים לניהול התקציב, הבקרה והאינטגרציה בין המערכות השונות.

פרק מס' 4

אופציות לעובדים (ESOP)

 • נלמד את כל המושגים וההגדרות שצריך לדעת ולהכיר בעולם האופציות לעובדים.
 • נלמד מהו תהליך העבודה ולוחות הזמנים בעת הכנת תוכנית אופציות לרבות סוגי תוכניות שונות, ריטנשן, בנצ'מארק שונים ועוד.
 • נסקור את היבטי המס במסלולים השונים לרבות עובדים זרים (אמריקאים), וכן צורות תגמול נוספות כגון ESPP ו-RSU, הגדלת פול האופציות, אופציות ליועצים, ומעבר על תהליך שיטת העבודה לחישוב ההוצאות בספרים
 • נסקור את החשיבות שבניהול Cap Table לרבות דגשים, טיפים ואוטומציה בשלבי צמיחה.

פרק מס' 5

פרקטיקה בסביבת USGAAP – הכרה בהכנסה

 • נסקור, בצורה פרקטית, את הסוגיות העיקריות בעבודה לפי כללי ה- USGAAP.
 • נבצע ניתוח ואבחנה בין מוצרי התוכנה השונים והשירותים הנלווים השונים כגון – License, Subscription, SAAS, Perptual, TermBase, Maintenance & Support.
 • נבצע סקירה של תקן ההכנסות החדש (ASC 606) למול התקן הישן (ASC 985) בנושאים העיקריים בחברות תוכנה שונות וההשפעה על סוגי החברות.
 • נסקור את השפעת תקינת ה-USGAAP על העבודה השוטפת של מחלקת הכספים בדגש על תפקידו של חשב הכנסות, לרבות תקנון עסקאות, עבודה מול מחלקות שונות, מניעת תקלות, קשר לתקציב ועוד.

פרק מס' 6

תהליך הטמעת – NETSUITE) ERP) 

 • נסקור את הצרכים והכאבים העיקריים שמערכת ERP באה לפתור.
 • נסקור את השימושים השונים של מערכת זו בכל שלב וגודל של חברת סטארטאפ צומחת.
 • סקירת התהליכים העסקיים אשר מוטמעים במערכת ה-ERP.
 • הדגמת מספר תהליכים עסקיים בדגש על הכרה בהכנסה ותהליכי רכש וכיצד הם באים לידי ביטוי ב-ERP.

פרק מס' 7

סוגיות מכירה ורכישה של חברות M&A

 • נסקור את עולם המושגים שנדרש להכיר בתחום כדי לדבר את השפה.
 • סקירת תהליך ה-DUE DILIGENCE בדגש על DD פיננסי ומיסויי בראיית חשב ומנהל כספים.
 • סקור סוגים שונים של רכישות כגון - רכישת פעילות, רכישת מניות, רכישת IP והשלכותיהן.
 • נעבור על היבטי מס בתהליכים רכישה/מכירה, סוגיית IP ודגשים נוספים לתהליך.
 • נלמד מהם תהליכי העבודה ביום שאחרי רכישה (Post-Merger Integration (PMI, בכל הנוגע לכוח אדם, מערכות פיננסיות, PPA ועוד.

פרק מס' 8

חשבות חברות בנות (Subsidiary Controller)

 • נלמד מהם השיקולים בפתיחת חברת בת זרה, מהם השלבים והדגשים בתהליך ההקמה, השוני ברגולציה בין מדינות שונות וטיפים מהפרקטיקה.
 • נסקור את תהליך קביעת מחירי העברה (Transfer Pricing) ומנגנוני הפיצוי לרבות השיטות הנהוגות כגון - +COST או LRD ויישומן הלכה למעשה.
 • נסקור את דרישות ה-BEPS והרגולציות השונות בכל הקשור לעסקאות בינלאומיות עם צדדים קשורים לרבות דגשים בהכנת הסכמי Intercompany.
 • נלמד מהם השלבים בחיי חברת בת זרה, העסקת קבלני משנה וההשלכה על קביעת מחירי העברה (Transfer Pricing) ומטבע הפעילות .
 • נסקור את תהליך העבודה מול הנהלת חשבונות וחשבות שכר בחו"ל In-house & Outsourcing, וכן בניית מנגנונים, אוטומציות ועבודה מול יועצים לצורך לעבודה יעילה ונכונה.

פרק מס' 9

גידור (Hedging)

 • נסקור את הסיבות לגיוס לרבות בחינת אופי ומצב החברה.
 • נלמד איך להערך נכון לגיוס מצד מחלקת הכספים לרבות Data Room.
 • נסקור את הפרמטרים בהיבט של כמה לגייס ומהם הפרמטרים הנלקחים בחשבון, לרבות הערכות מחלקת הכספים (CFO, VPFINANCE) לפגישות משקיעים.
 • נלמד את בחינת ה- TermSheet לרבות מעורבות בתהליך ה-DUE DILIGENCE.
 • נלמד איזה אלטרנטיבות קיימות לגיוס כגון יצירת קו אשראי והלוואות מזנין.

פרק מס' 10

גיוסי הון (Fund-Raising)

 • נסקור את הסיבות לגיוס לרבות בחינת אופי ומצב החברה.
 • נלמד איך להערך נכון לגיוס מצד מחלקת הכספים לרבות Data Room.
 • נסקור את הפרמטרים בהיבט של כמה לגייס ומהם הפרמטרים הנלקחים בחשבון, לרבות הערכות מחלקת הכספים (CFO, VPFINANCE) לפגישות משקיעים.
 • נלמד את בחינת ה- TermSheet לרבות מעורבות בתהליך ה-DUE DILIGENCE.
 • נלמד איזה אלטרנטיבות קיימות לגיוס כגון יצירת קו אשראי והלוואות מזנין.

בונוסים נוספים!

 • ניירות עבודה לניהול תהליכים במחלקת החשבות.
 • ניירות עבודה וטמפלטים לצורך בנית תקציב ובקרה.
 • סשן של טיפים והכנה לראיונות עבודה.

בנוסף לכל מה שנלמד

מחכה לך מערך תמיכה שלם שילווה אותך בתהליך!

קבוצת פייסבוק לבוגרי הקורס 

קבוצת סגורה ופרטית רק למשתתפי הקורס שנועדה לדון בסוגיות ושאלות לשתף מידע מהיום יום וכן שיתוף פעולה ועזרה הדדית.

צוות של רואי חשבון עצמאים מנוסים

לכל אורך הקורס ובקבוצות השונות, ישמשו המרצים וצוות הקורס לתמיכה שוטפת במיילים, בקבוצה ובשיחות טלפון.

חוברות לימוד מקצועיות 

בקורס תקבל חוברת לימוד שמרכזת את כל התיאוריה, שיטות העבודה, דוגמאות והסברים מזוקקים שיעשו לך את החיים קלים ולאורך הקורס ולאחריו.

חלק קטן

מהבוגרים המדהימים שלנו

צוות הקורס שילווה אותך

מרצה הקורס

רואה חשבון איתן כץ

איתן הוא ה- Corporate Controller בחברת ZERTO – סטארטאפ מצליח! איתן בעל ניסיון של כ-10 שנים בתחום הכספים. את דרכו התחיל כמבקר בפירמת רואי החשבון PwC ישראל משם המשיך לתפקיד חשב בחברת אינטל ולאחר מכן ביצע רילוקיישן לחברת CFGI בבוסטון, המתמחה במתן חשבונאי ופיננסי לחברות נסחרות. בנוסף איתן מלווה יזמים צעירים במסגרת Tech Crunch.

מרצה הקורס

עדי זיידל 

עדי עוסק בתחום ה FP&A למעלה מ- 10 שנים בהם ניהל תקציבים, פיתוח מודלים שונים והיה Business Partner לחברי הנהלה שונים במגון חברות בין לאומיות, פרטיות ונסחרות בענפים שונים. לעדי תואר ראשון בכלכלה ושני במנהל עסקים שניהם מהאוניברסיטה העברית, כיום בחברת Zerto ובעבר היה FP&A Director בפריון, מנהל צוות ב-Ceragon ו-FP&A manager במוטורולה. לעדי ניסיון רב ביישום ותפעול מערכות שונות החל מסוגים שונים של ERP, מערכות BI שונות Salesforce ועוד.

מרצה הקורס

רואה חשבון לירון צנטנר

לירון הוא Director. of Finance בחברת CyberArk אחת מבחברות הCyber המובילות בישראל. ללירון ניסיון רב שאותו צבר בתחילת דרכו כמבקר בפרימת PwC ולאחר מכן המשיך לחברת CyberArk משלביה הראשונים כסטארטאפ מבטיח תוך כדי צמיחה מהירה של החברה למעצמה בינלאומית, ביצוע Due Diligence רכישת חברות שונות לאורך הדרך' הטמעת מערכות, ולקיחת חלק בהנפקת החברה בנסדא"ק.

איפה ומתי זה קורה​

קורס קרוב

הקורס נמצא בתהליכי שדרוג ועדכון. ברגע שיהיו תאריכים מעודכנים נשמח לעדכנך.

משך הקורס

4 וחצי שעות כל מפגש כ- 20 שעות אקדמיות  

מיקום וחניה

החילזון 3 רמת גן (מתחם הבורסה) חניה ברחוב החילזון.

מספר משתתפים

כ- 15 משתתפים 

דברו איתנו

עומר - 054-6861999

טלי - 052-4607036

או תשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

כל הזכויות שמורות ל-finBiz ©