הקורס היחידי

שילמד אותך להיות

רואה חשבון עצמאי!

קורס דיגיטלי שילמד אותך תוך 8 שבועות איך להתחיל את הדרך שלך כרואה חשבון עצמאי המלווה ומטפל בעצמאים, עוסקים מורשים ופטורים, בתהליך פתיחת התיק ברשויות, התנהלות שוטפת, הגשת דוחות ועוד.

תקציר מבנה הקורס

בטח יצא לכם להישאל ע"י חברים או משפחה – מה כדאי עוסק פטור או מורשה?   איך פותחים עסק עצמאי?  מתי מדווחים, למי  ואיך?
חד צידי, דו חודשי ועוד כל מיני מושגים והגדרות.
אכן שאלות קשות שעל פניו רואה חשבון אמור לדעת לענות עליהן, אממה, רוב רואי החשבון מתעסקים בעיקר בביקורת וניהול כספים בחברות גדולות, פרטיות או ציבוריות.   

כדי להשלים את הידע בנינו קורס ייחודי ומזוקק המורכב מכל הנושאים שנדרשים כדי לצאת לדרך ולהתנהל כרואה חשבון עצמאי, לייעץ למשפחה וחברים ולייצר הכנסה נוספת!

לשיחה עם צוות הקורס

כל מה שמחכה לך בקורס

חשיפה לעולמו של רואה החשבון העצמאי

בשילוב עם מיסוי היחיד, עצמאים, עסקים קטנים והמקומות  בהם הפרקטיקה הזו באה לידי ביטוי בקריירה, בחיים האישיים ובעולם העסקים תוך כדי תכנוני מס וניצול הזדמנויות.

אנחנו הולכים ללמוד את – 

 • עקרונות בסיסים בעולם המס כגון שיטת מיסוי עצמאים ושכירים, עוסק פטור, מורשה, ניכוי מס במקור ועוד.
 • נלמד ונחדד את מהות המסמכים ומקורות החוק בגין חשבוניות מס, חשבוניות עסקה, חשבון עסקה קבלות ועוד.
 • נסקור את כל מועדי חיוב המס, הרישום, והדיווח השונים ברשויות השונות והקשר בינהם.
 • נלמד את כל שיטת המיסוי של הביטוח לאומי לעצמאים, שכירים והכנסות נוספות.​​​

פתיחת תיק ברשויות [למייצג (לכם) וללקוחות]

 • נלמד את תהליך פתיחת עסק לרבות מילוי והכנת כל המסמכים במע"מ מס הכנסה והביטוח הלאומי.
 • נלמד את כל תהליך הרישום שלכם כרואה חשבון מייצג לרבות מצבים שעדיין לא ניתן להרשם כמייצג.
 • נלמד איזה תכנוני מס ודגשים חשובים צריך לקחת בחשבון בעת פתיחת תיק ונבין איך לבחון זאת עבורכם ועבור לקוחות שלכם.
 • ננתח סוגיות שונות כגון הוצאות טרום עסקיות בשלב פתיחת התיק.
 •  נעבור על כל הדגשים בעת פתיחת תיק ללקוח חדש והעברת לקוח ממייצג אחר לרבות ממייצג ראשי ומשני.
 • אתן לך טמפלטים שונים שיעזרו לך לבצע את התהליכים במהירות ומקצועיות. 

איך להתנהל שיווקית ומקצועית עם לקוחות חדשים

 • נלמד טכניקות שיווק ופיתוח עסקי כדי להפיץ את הבשורה ולהגיע ללקוחות חדשים.
 • נסקור מספר טכניקות של רואי חשבון שונים וננתח את היתרונות והחסרונות השונים.

התנהלות עם לקוחות פוטנציאליים (עסק חדש או קיים)

 • מעבר על שיחה ראשונית עם לקוח לצורך קבלת כל הנתונים הנדרשים לייעוץ ובחינה ראשונית לרבות המלצת עוסק פטור או מורשה ועוד.
 • נלמד איך להעריך את הפעילות העסקית של הלקוח בהיבטים שונים לצורך תמחור שכ"ט ונסקור טווחי שכ"ט בעסקים שונים.
 • נלמד טכניקות שונות להתנהלות והנחיות עם לקוחות בכל הנוגע למועד והעברת החשבוניות בצורה ידנית או ממוחשבת, צורות דיווח ותשלום לרשויות ועוד.
 • אתן לך טמפלטים מקצועיים לשליחה ללקוח לצורך תחילת התנהלות וכן הצעת מחיר והסכם התקשרות.
 • נלמד מהן שיטות הזהב שיעניקו לך המון ערך מוסף על המתחרים ושיגרמו לך להראות סופר מקצועי ויסודי, כך שבסופו של דבר הלקוח ישכור את שירותיך!

הדרכת לקוחות להתנהלות בהתאם להוראות החוק

 • נלמד מהן הוראות ניהול הספרים שכל העסקים חייבים להתנהל על פיהם.
 • נלמד איך ההוראות באות לידי ביטוי בחיי עסקים כגון - עריכת חשבונית וקבלה, ניהול ספרי חשבונות שונים, חלוקה לעסקים שונים, שימוש במסמכים ממוחשבים, הקלות, ליקויים ועוד.
 • נלמד איך ומתי נדרש להשתמש בהוראות בצורה פרקטית לאורך חיי העסק.

איך לעבוד בצורה שוטפת מקצועית ויעילה

ביצוע הנהלת חשבונות לעסק שלך ושל הלקוחות שלך

 • נלמד איך להערך ולבנות תשתית לביצוע הנהלת חשבונות לרבות תוכנות מקצועיות.
 • נלמד שילוב של טכניקות עבודה שונות לרבות רישום, תיעוד בעת עבודה על תוכנת הנהלת חשבונות, ביצוע הנהלת חשבונת חד צידית ו"מיני כפולה" ועוד.
 • נלמד את הדגשים החשובים והעיקריים בחוק ותקנות מע”מ בכל הנוגע לדיווח ותשלום מע"מ עסקאות וניכוי מע"מ תשומות.
 • נסקור סוגיות וטכניקות שונות כגון החזרי מע"מ גבוהים, דוחות מתקנים, דחיית מע"מ תשומות ועוד.
 • נלמד איך להפיק דוחות שונים ממערכת הנה"ח כגון דוחות לדיווח מע”מ, מס הכנסה מקדמות, מנה, רווח והפסד, וכן הפקת חשבוניות וקבלות מתוך התוכנה עצמה.
 • נעבור על כל תהליך הדיווח והתשלום באתרי רשות המסים והביטוח הלאומי לרבות עדכון הלקוח בתשלומי המס השונים.

תרגול מעשי של קליטת לקוח חדש וביצוע הנהלת חשבונות.

 • נתרגל סוגיות שונות בעת התנהלות עם לקוח פוטנציאלי לרבות זיהוי הפרמטרים השונים, תמחור וסוגיות שונות
 • נתרגל את כל השלבים הנדרשים בעת התקשרות ופתיחת תיק ללקוח לרבות הערכות וחישובים שונים, הגדרות נכונות ברשויות השונות ועוד.
 • נתרגל קליטה והגדרה של לקוח בתוכנת הנהלת החשבונות לרבות הזנת חשבוניות שונות וביצוע דיווח מלא.
 • נתרגל סוגיות שונות בהזנת חשבוניות לתוכנה (הכנסות והוצאות) כגון ליסינג, עבודה מהבית, ריכוזי חשבוניות ועוד.
 • נתרגל הפקת דוחות לדיווח ודוחות נוספים כגון תקבולים תשלומים, רווח והפסד, כרטסות, דוחות מעמ ומקדמות ועוד.

איך להכין, לשדר, לדווח ולהגיש דוח שנתי לעצמאי 

ביצוע וניהול תהליך הכנת דוחות לעצמאים ולשכירים

 • נלמד מה נדרש לכלול בדוח השנתי ומי הם ציבור היחידים החייבים בהגשתו לרבות התייחסות לתקנות "פטור בגין הגשת דין וחשבון".
 • נלמד מי חייב בדיווח מקוון, מה הדרכים להגיש בצורה זו ומי פטור מהגשה מקוונת וכן נלמד מהן האורכות והמכסות שניתנות לרואי חשבון מייצגים לצורך הגשת הדוחות.
 • נלמד איך ומתי להערך לדוח השנתי ואיך לחלק את הזמן ואת תוכנית העבודה לכלל הלקוחות. אף תקבל טמפלטים מקצועיים לשימושך בשלב זה.
 • נלמד איך להכין ולבנות דוח רווח והפסד של העסק לרבות הבדיקות שנדרש לבצע, חישובי פחת, התאמה למס תוך התייחסות להוצאות מעורבות, תקנות מס הכנסה ושילוב של פרקטיקות וגישות מקובלות.
 • נבצע קייס סטאדי מקיף שבו נעבור על כל שלבי שידור מקוון של דוח שנתי באתר רשות המסים לרבות מעבר על כל סעיפי טופס 1301.
 • נלמד את הטיפול בסמקורות הכנסה נוספים בהיבט של הכנה ושידור הדוח כגון נכס בית (נכס מסחרי), רווחים והכנסות מני”ע סחירים לרבות טפסי 867 וטפסי 1399, נספח ג’ ו-ד’ הכנסות שכירות למגורים.
 • נלמד את הטיפול בהטבות מס שונות כגון ניכויים זיכויים בגין תשלומים והפקדות, נקודות זיכוי בגין ילדים ותואר ראשון וכן פטורים שונים, קיזוז הפסדים ועוד
 • נלמד איך לחשב את חבות או החזר המס לעניין מס הכנסה וביטוח לאומי לרבות ניתוח שומת מס הכנסה והביטוח הלאומי בסיום התהליך וכן אופן התשלום או קבלת החזר מס.

איך לספק ללקוח שירותים נוספים ולחזק את המעמד שלך

ביצוע בדיקות, בקרות והערכות לאורך השנה 

 • נלמד איך לבצע הערכות ותכנוני מס לאורך השנה כדי לבחון את מצב המקדמות המשולמות לרשויות השונות בראיה שנתית.
 • נלמד מתי כדאי לבצע את ההערכות התחזיות השנתיות.
 • נלמד את טכניקות הביצוע במצבים שונים כגון עצמאי, שכיר ועצמאי, 2 בני זוג עצמאים לרבות שינויים לאורך השנה.
 • נלמד איך להפוך את השירות הזה לכלי סופר שיווקי עבור הלקוחות שלך.

קרנות פנסיה והשתלמות לעצמאים – הטבות מס והמלצות הפקדה

 • נלמד מהן הטבות המס המתקבלות מהפקדות לקרנות הפנסיה וההשתלמות לרבות הבחנה בין ניכוי לזיכוי, עמית מוטב ושאינו מוטב, תקרות ועוד
 • נלמד איך לחשב עבור כל לקוח שלך את ההפקדה האידיאלית עבורו תוך לקיחה בחשבון פרמטרים שונים והאם כדאי להפקיד בשוטף או בסוף השנה.
 • נלמד את כל "חוק פנסיה חובה" שעבר ב"חוק ההסדרים" האחרון ונבין מהי חובת ההפקדה המינימלית שכל עצמאי נדרש להפקיד לרבות במקרים של שכיר ועצמאי.
 • אתן לך כלים וטיפים איך לבצע תחשיבים גם ללא רכישת תוכנות ומערכות יקרות.

הצהרות והשוואת הון – דו"ח על נכסים והתחייבויות

 • נלמד מי נדרש להגיש הצהרת הון, מהם המועדי הדרישה וההגשה ואופן השימוש בכלי הזה מצד רשות המסים.
 • נלמד איך למלא את ההצהרת ההון (טופס 1219) בהתאם לדרישות רשות המסים תוך שימת דגש על נכסים עסקיים ופרטיים, בנקים, מקרקעין, ני"ע קופות ועוד.
 • נלמד איך הלתמודד עם סוגיות שעולות לאורך המילוי כמו מתנות, ירושות, רכישת בית בתשלומים ועוד.
 • נלמד מהי מהות השוואת ההון וומתי כדאי ו/או נדרש להכין אותה.
 • נלמד את טכניקת הביצוע להכנת השוואה לרבות שימוש בטבאות מחייה, נתוני שימושים ומקורות הכנסה, התאמות מחייה, וניתוח הפרשי ההון.
 • אתן לך כלים, טיפים וניירות עבודה להתנהלות עם לקוחות תוך הסתכלות והערכות מבעוד מועד להשוואת ההון.

לסגור את כל הקצוות ולצאת לדרך

טיפול בשותפויות של יחידים

 • נלמד את סוגי השותפויות השונות, את ההבדלים לעומת יחיד וצורות נוספות לביצוע פעיליות עסקיות משותפות.
 • נלמד את ההבדלים וההדגשים בפתיחת תיק לשותפות לרבות השותפים.
 • נלמד איך להנחות לקוחות להתנהלות עסקית שוטפת בנושאים כמו - משיכת וחלוקת רווחים, כספים, משכורות, מקדמות ניכוי מס במקור, דוחות שנתיים, מכירת זכות ועוד

אחריותו של רואה החשבון המייצג בליווי עסקים

 • נלמד מה המקרים הבעייתים שבטיפול וליווי של עסקים ואי להמנע מהלגיע למצבים בלתי נוחים מול לקוחות.
 • נלמד כיצד להתמודד עם סיטואציות בעלות חשיפה מיסויית ופלילית לרבות ביטוח אחריות מקצועית ואמצעים נוספים.
 • נסקור ונלמד ממקרים ופס"ד מהפרקטיקה כדי לגבש דרך פעולה כשרה, תקינה ומקצועית.

תרגול מעשי של דוחות שנתיים, תכנוני מס והצהרות הון.

 • נתרגל את תהליך עריכת דוח שנתי לרבות הכנת רוו"ח והפסד לצרכי מס, מילוי 1301 חישוב המס ועוד
 • נתרגל הערכות ותכוני מס במצבים שונים ובמועדים שונים כדי לבחון את חבויות המס הצפויות.
 • נתרגל את טכניקת חישוב ההמלצה להפקדות לקרנות פנסיה וקרן השתלמות על לקוחותיך..
 • נתרגל מילוי הצהרת הון, וביצוע השוואת הון עם סוגיות וחישובים שונים.

חלק קטן מה-

בונוסים שתקבל!

 • הדרכת איך להעביר לקוח ממייצג קודם
 • הדרכת איך לשווק את עצמך בתחילת הדרך
 • סיפור הצלחה - מפגש מיוחד עם אחד מבוגרי הקורס
 • הדרכת מעבר מעוסק פטור למורשה
 • תוכנת ריווחית לשנה חינם
 • תוכנת פינבוט - הנה"ח דיגטלית בהטבה מיוחדת

בנוסף לכל מה שנלמד

מחכה לך מערך תמיכה שלם שילווה אותך בתהליך!

אתר החברים הפרטי של משתתפי הקורס

הקורס מתנהל בתוך אתר מנויים סגור למשתתפים בלבד והוא בנוי בצורה חווייתית כך שיהיה לך נוח וקל ללמוד את תכני הקורס.

השיעורים נפתחים אחת לשבוע במשך 6 שבועות כדי לא להעמיס עליך הרבה מידע בבת אחת וכדי שהמידע יחלחל בצורה מעמיקה תוך כדי מענה לשאלות
שיעלו לך תוך כדי הצפייה.

השיעורים ממוקדים ועניניים בלי חפירות, רק מה שצריך כדי להתקדם

הגישה לאתר ולתכנים פתוחים עבורך לשנה כדי שתוכל לחדד ולדייק את עצמך עד שכבר התהליכים יעבדו אוטומטית.

קבוצת פייסבוק לחברי הקורס

קבוצת סגורה ופרטית רק למשתתפי הקורס שנועדה לדון בסוגיות ושאלות לשתף מידע מהיום יום וכן שיתוף פעולה ועזרה הדדית

צוות של רואי חשבון עצמאים מנוסים

לכל אורך הקורס ובקבוצות השונות, ישמשו המרצים וצוות הקורס לתמיכה שוטפת במיילים, בקבוצה ובשיחות טלפון.

חוברות לימוד מקצועיות

תוך 3 ימים מרגע ההרשמה תקבל 2 חוברות האחת שמרכזת את כל התיאוריה, מקורות החוק, דוגמאות והסברים מזוקקים שיעשו לך את החיים קלים והשנייה הכוללת נספחים, ניירות עבודה, טפסים ותרגילים. 2 החברות יחד יאפשרו לך רק להקשיב מבלי לכתוב דבר וישמשו אותך גם לאחר הקורס.

 
 
 

רק חלק קטן

מהבוגרים המדהימים שלנו

אז מי אני?

אם אנחנו מכירים היום לראשונה,
אז נעים מאוד אני עומר קליר רואה חשבון
וב-6 שנים האחרונות ליוותי ועזרתי לאלפי רואי חשבון ומתמחים בדיוק כמוך להכנס לתחום העצמאים והעסקים הקטנים ולהתחיל את דרכם כרואי חשבון עצמאים.

לפני 8 שנים הייתי בדיוק בנקודה שלך.
סיימתי התמחות ב-PwC והתלבטתי קשות לאן להמשיך.
הייתי רגע לפני תחילת עבודה כחשב בחברה פיננסית,
וברגע האחרון החלטתי להכנס לתחום "רואה החשבון העצמאי" (משרדים קטנים).

בזמנו, המעבר הזה לא היה שגרתי ומעט רואי חשבון עשו זאת.
תאמינו לי! חיפשתי "בנרות" רואי חשבון להתייעץ איתם אך לצערי ללא הצלחה. מה גם, שהפייסבוק בזמנו לא היה כזה נגיש ופעיל כמו היום.

מאז ועד היום, אני מנהל משרד משלי,
עם שירותים שונים, תיק לקוחות מגוון, פרויקטים מיוחדים
ואני רוצה לעזור גם לך לעשות את זה!

דברו איתנו

עומר - 054-6861999

סתיו - 050-2194721

או תשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

כל הזכויות שמורות ל-finBiz ©